Choď na obsah Choď na menu
 


 Vitajte na stránke Materskej školy v Krakovanoch 

Naša materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára  predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Pracujeme podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu Prvé krôčiky za poznaním, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Venuje pozornosť na rozvíjanie kompetencií detí v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Materská škola je dvojtriedna . Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje aj možnosť poldenného pobytu detí.

Umiestnená je v účelovej budove , ktorá bola postavená v roku 1986. Je to jednoposchodová budova .Na prízemí  je trieda  mladšej skupiny predelená s jedálňou a spálňou. Každé poschodie má 3 WC s umyvárňou. Na poschodí je trieda staršej skupiny so spálňou a jedálňou.

Školský dvor je priestranný, zatrávnený s bohatou zeleňou, s dvoma pieskoviskami, s preliezačkami , futbalovým ihriskom , dreveným domčekom , hojdačkou a šmýkačkami.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým rodičom a sponzorom, ktorí akoukoľvek formou pomáhajú škôlke, či už ide o pomoc materiálnu (ďakujeme za ovocie, papier na kreslenie, občerstvenie a pomoc pri rôznych akciách) alebo pomoc finančnú.

Srdečne vítame všetkých nových škôlkárov medzi nami a želáme veľa dobrej nálady a nových kamarátov.

dsc03323.jpg