Choď na obsah Choď na menu
 


Rada školy

Rada školy je samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Rada školy pracuje v tomto zložení:

Predsedníčka: Viera Garafová (zároveň zástupca pedagogických zamestnancov)

Podpredsedníčka: Alena Štefanková (zároveň zástupca nepedagogických zamestnancov)

Členovia:

za rodičov:  Mgr. Eva Krúpová

                     Ing. Elena Podmaková

delegáti obecného zastupiteľstva: Ing. Milan Jurda

                                                              Mgr. Juraj Filo

                                                              Ing. Marián Florek